Designer egen skolegenser: – Skal være et motsvar til ekskludering