Her kan det bli omsorgsboliger med heldøgns bemanning

foto