Undersøkelse avdekker at mange pårørende opplever stor belastning