Seks barn innlagt med RS-virus: – Vi har kontroll.

foto