Rykket ut til propan-lekkasje - gassen stammer trolig fra arbeid med avstengt anlegg

foto