Med utsikt over det meste av Åsen ligger Sonstadvåttån  i Nordbygda. Et historisk sted med en varde på toppen, der man hadde vidt utsyn i alle himmelretninger den gang skogen ikke var så tett mot sør og nord  for Åsen sentrum.

Søkte varme og fellesskap

Det er mange historier om unge i bygda, som hadde Sonstadvåttån som møteplass. Under krigen ble det fraktet en jernovn opp til toppen. Her søkte bygdas patrioter varme og felleskap  i krigsårene.

I disse dager er det satt opp en praktfull laftet gapahuk på toppen.

Byggmester Harald

Harald Skjesol i Nordbygda har gjort et imponerende arbeid som byggmester. Gapahuken er utstyrt med vedovn slik at det er mulig å koke seg en kaffetår der. Grunneierne Tone Ramberg og Sveinung Husby støttet planen om et krypinn på Sonstadvåttån.  Skogen ble tynnet ut slik at det åpnet opp for den flotte utsikten over den vakre Åsenbygda med sine store vatn som blinker langt der nede.

God utsikt

Følger man den merkede turstien som turstigruppa i idrettslaget Aasguten har til Skardtjønna og Karbua, finner man lett krysset som viser den to kilometer lange stien gjennom skogen opp til Sonstadvåttån. Her ser du mye av Åsen, Hammervatnet og Hammerøya. Og går du litt lengre frem får du fin utsikt også over Hoklingen.