Ønsket flere søkere, men nå har det kanskje gått litt langt