Politipensjonisten blir sjef i byggefirma. – Det har vært de utroligste sakene

foto