Næringsnytt: Fikk en uventet økning i pandemien

foto