Beboere: – Blir ikke tatt på alvor

Åtte beboere i Veiesvingen og Tømmermannsvegen har gjentatte ganger belyst trafikkforholdene i forbindelse med den planlagte utbyggingen.