191 mistet livet i 2013-trafikken. Dette er 46 flere enn i 2012.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall for 2013. De endelige tallene er først klare i mai, opplyser vegvesenet i en pressemelding.

– Vi har lagt bak oss et tøft og vanskelig år med et dramatisk oppsving i antall drepte. Vi har ingen klar og enkel forklaring på at vi har fått 46 flere drepte på vegene. Fagfolkene snakker om naturlige statistiske variasjoner, men det er ikke en god nok forklaring. Denne dramatiske utviklingen må stoppes, sier en preget vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Han forsikrer at kampen mot trafikkdøden fortsterkes.

– Dette er mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn, tilføyer han.

Ulykkeshøst

Det er spesielt siste halvår i 2013 som har dratt opp ulykkesstatistikken. Siden juli har alle måneder bortsett fra november hatt markant flere trafikkdrepte enn året før.

– Vi arbeider nå med å analysere ulykkene. Så langt ser vi flere utforkjøringer, flere møteulykker og flere dødsulykker blant personer over 45 år enn tidligere. Manglende bruk av bilbelte er fortsatt markant. Mens 95 prosent av alle bilførere bruker bilbelte, er det over 40 prosent av de som omkommer i trafikken som ikke har brukt bilbelte, sier Gustavsen.

I tillegg til manglende bruk av sikkerhetsutstyr bidrar fart og rus sterkt til mange dødsulykker.

– Vi ønsker å påvirke folks holdninger gjennom å satse mer på trafikksikkerhetskampanjer spesielt knyttet til høy fart og manglende bilbeltebruk. Vi vil også ha mer midtrekkverk og fysiske tiltak mot utforkjøringsulykker. Vi forsøker å gjøre vårt. Bilistene må bidra for å få best mulig sikkerhet på vegene. Det er mange i trafikken som rett og slett må skjerpe seg. Ikke bare setter disse seg selv i fare, men også sine medtrafikanter.

Fortsatt kamp

Vegdirektøren lover enda sterkere kamp mot drepte i trafikken.

– Vi må få enda mer kunnskap om årsaker og rykker ut og analyserer alle dødsulykkene. Denne kunnskapen – om hva, hvem og hvorfor - legger et viktig grunnlag for arbeidet videre. Vi må sette inn de tiltakene vi vet fungerer på de stedene hvor de gir dokumentert størst effekt. Det vil fortsatt bli jobbet systematisk og langsikt på bred front. Analysearbeidet vårt bidrar til å utvikle dagens tiltak og finne nye og effektive tiltak, sier Gustavsen.

Ny plan

Sammen med Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunen og de største bykommunene skal Statens vegvesen på nyåret legge fram en ny tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg for 2014-17. Planen bygger på Nasjonal transportplan og et ambisiøst etappemål om maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024.

- Det blir viktig å målrette tiltakene slik at vi får snudd utviklingen. Vi må tilbake i den positive trenden med færre drepte og skadde i trafikken. I 2011 ble 168 mennesker drept, og i 2012 var det 145. 191 drepte i 2013 er dermed det tredje laveste antall drepte i nyere tid. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd i trafikken er fortsatt historisk lav, men vi skal videre. Vi vil fortsette å gjøre det vi vet gir resultater og strekke oss mot nye og ambisiøse mål, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Nøkkeltall for trafikkdøden 1946-2011:

1946161
194794
1948157
1949136
1950133
1951177
1952157
1953163
1954175
1955213
1956289
1957294
1958269
1959306
1960310
1961365
1962351
1963321
1964385
1965423
1966446
1967480
1968479
1969496
1970560
1971533
1972490
1973511
1974509
1975539
1976471
1977442
1978434
1979437
1980362
1981338
1982401
1983409
1984407
1985402
1986452
1987392
1988378
1989381
1990332
1991323
1992325
1993281
1994283
1995305
1996255
1997303
1998352
1999304
2000341
2001275
2002310
2003280
2004257
2005224
2006242
2007233
2008255
2009212
2010208
2011169
2012145
2013191*

* Foreløpig