Jula 2002 ble ingen glad jul for Jorunn. Sorgen var for sterk.