Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) bor den nesten 5,1 millioner mennesker i Norge. Årsaken til at vi ikke kan si nøyaktig hvor stort innbyggertallet er,  er at mange ikke melder fra til folkeregisteret når de flytter fra landet. Ingen tør tippe hvor mange færre innbyggere Norge har, melder NRK.

- Det gjør at vi kanskje ikke har det grunnlaget for samfunnsplanlegging som vi burde hatt, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Dette kan få store konsekvenser for alt fra trygdeutbetalinger, boligbygging og skatteinntekter. Skattedirektør Holte, som også er øverste sjef for folkeregisteret i Norge, mener usikkerheten rundt folketallet et stort problem.

Aner ikke

- Folkeregisteret aner ikke hvor mange som forlater Norge uten å melde fra, medgir Christian Holte.

I dag brukes prognoser for folketallet til å planlegge veibygging, hvor en skal bygge nye og større skoler og barnehager, hvor sykehusene våre bør ligge og hvor mange nye boliger som må på plass for å gi alle et sted å bo i fremtiden.

Holte vil ikke anslå hvor mange færre innbyggere Norge kan ha, men det er mye som tyder på at det dreier seg om et stort antall personer.

Velferdsordninger

Hovedårsaken til at folketallet i Norge trolig er overestimert, er den manglende registreringen av utvandrere fra Norge.

- Det er ingen sterke insentiver for å melde flytting ut slik systemet er i dag. Dette er nok noe av problemet, sier han.

Det er også «sannsynlig at en del personer med vilje unnlater å melde flytting for å ikke miste velferdsordninger som kun bosatte har krav på», skriver SSB i rapporten Utvandring fra Norge 1971 - 2011.