– En nedleggelse av Frisklivssentralen vil være et stort tilbakeskritt

foto