Svarer på kritikken: – Vårt mål er å løse enkeltsaker i dialog med brukeren og deres pårørende.

foto