Minneord: «Han va en menneskekjenner og ga folk rundt sæ kallenavn»