Derfor valgte vegvesenet Kirkegata som kontrollsted

foto