Satte opp mur uten å søke - nå truer kommunen med dagbøter

Denne støttemuren ble satt opp uten at det ble søkt om det. Nå reagerer kommunen. Foto: Kristian Stokdahl