Det var vel ingen som nevnte høst? Tirsdag inntraff noe som skjer bare et par ganger i året

foto