Ser du dette spesielle forskningsflyet på himmelen, har det en helt naturlig forklaring

foto