De har alle én ting til felles; de har snart runddag