Kastet seg rundt for å redde veden da elva holdt på å ta den

foto