– Vi avvikler ikke det rusforebyggende, men det er noen uheldige omstendigheter

foto