Denne eiendommen gikk for åtte millioner. Se hvem som har kjøpt og solgt i oktober

foto