Beboeren var ikke hjemme da kjelen tørrkokte. Nabo hørte brannvarsler og varslet brannvesenet

foto