Ønsker kontakt med blodig person - hvis det har skjedd noe straffbart