Av:
  • Tor Johnny Friberg

Først meldte eiendomsselskapet oppbud. Så gjorde holdingselskapet det samme.

Ketil Falstad etablerte Scandic Shine AS på Ørin i Verdal. Selskapet gikk konkurs i fjor, og innehaver Ketil Falstad satset på nye konsepter. Avviklingen av selskapene rundt den tidligere driften er nå i gang. Foto: Tor J. Friberg