Bygger 33 boliger med utsikt - og ny rundkjøring

foto