Takket de frivillige for sin innsats: – Jeg vet fra sikre kilder at dere ikke har vært vanskelig å be

foto