Fire lokale kvinner vil bli barnehage-sjef i nabokommunen