Kritisk til forslag om å verne myr: – Lokaldemokratiet som skal styre, ikke staten