I høst ble det igangsatt en hendelsesanalyse etter at Baiba Reinås fikk hjerneblødning på valgdagen og ble kjørt i ambulanse i retning St. Olavs hospital, før ambulansen snudde i Malvik og kjørte til Sykehuset Levanger i stedet. Før pasienten etter en CT-undersøkelse ved lokalsykehuset likevel måtte sendes til Trondheim for behandling.

Nå er hendelsesanalysen ferdig, skriver Helse Nord-Trøndelag på sine nettsider.

Legevaktslegen sa Trondheim

Reinås ble akutt syk og brakt til legevakta i Stjørdal, og legevaktslegen der vurderte at hun måtte til St. Olavs hospital for behandling.

Men underveis fikk altså ambulansen beskjed fra St. Olavs om å snu og heller dra til lokalsykehuset i Levanger slik retningslinjene sier.

På Sykehuset Levanger ble det raskt tatt CT, som viste funn av hjerneblødning.

– Medisinsk vakthavende konfererte med nevrokirurg og bakvakt slag ved St. Olavs hospital, og konkluderte med at tilstanden var slik at behandling ved universitetssykehuset var nødvendig, informerer helseforetaket.

Dermed ble Baiba Reinås sendt til Trondheim likevel.

Raskere kommunikasjon

Fagsjef Hanne M. Frøyshov i Helse Nord-Trøndelag påpeker at mange ulike aktører er involvert i en sånn type hendelse.

– Her var det dialog om et akutt og uklart sykdomstilfelle, som kan ha hatt betydning for hvordan saken ble håndtert, sier Frøyshovd.

Teamet som har analysert hendelsen foreslår at det legges til rette for flerveis kommunikasjon der de ulike aktørene deltar samtidig.

– Dette kan sikre at kommunikasjonen går raskere og at man så tidlig som mulig får et beslutningsgrunnlag for behandlingen som skal gis, konkluderer fagsjefen.

Bedre forankring

Det andre forslaget som analyseteamet kommer med er å sikre bedre forankring av retningslinjen ved hjerneslag i hele den akuttmedisinske kjeden.

– Det finnes en egen retningslinje, men i akutte situasjoner er det ikke alltid samsvar mellom praksis og den aktuelle retningslinjen, konstaterer Hanne M. Frøyshov.

Analyseteamet mener en bedre forankring kan ivaretas på en god måte gjennom Helsefellesskapet, der både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er representert.

De aller fleste tilfellene av hjerneslag skyldes blodpropp i blodårer i hjernen. Men noen får også hjerneslag som følge av hjerneblødning. De fleste hjerneslag-pasienter behandles ved lokalsykehusene, men i enkelte tilfeller er det altså nødvendig med spesialisert observasjon og behandling ved de store sykehusene, som St. Olavs hospital.