Svarer på nedslående tilsynsrapport - savner informasjon