Nord-studentene: – Mange prøver å utfordre grensa. Sensorene har også skyld