Nå er kjøperen kjent. Den nye eieren røper planene for gammel-skolen