Barn får ikke tilbudet de skal ha når læreren er borte