Mange ble strømløse i natt - reparasjonsarbeidet tok sin tid

foto