Vurderer å anmelde Statsforvalteren for miljøkriminalitet

foto