Du må regne med noe støy og trafikkforstyrrelser. Selv toget må stoppe mens arbeidet pågår.

foto