Frosta søker tre nye toppledere. Flere verdalinger og levangsbygg på søkerlistene.

foto