Bråstopp i arbeidet - kommunen truer med mulkt og forelegg

foto