Jobbet et halvt år for å få dem hit. Så fikk han selv tilbud om sjefsstilling.