Bøtene haglet og fører av «raggarbil» ble anmeldt til politiet