Søkte etter helsearbeider og fikk god respons. Dette er de 44 søkerne

Til sammen 45 søkere meldte sin interesse. Foto: Roger M. Svendsen