Vinglete kjøring førte både til det ene og andre

foto