Fikk gjennomslag for utvidelse av boligområde

foto