Minneord: Med sitt lange virke, er han en del av korets historie