Den utflytta verdalingen tar steget opp til høsten - men først skal hun hjem på vømmøl

foto