Dette turmålet hadde 1 000 besøk i fjor - selv om det anses som krevende