Får invitere med seg naborussen. Her blir avtalen signert